Stavanger 2013

Stavanger 2013 logo
Takk for en flott uke!
Artikkelbilde

10-dagers leir i 2017?

Vi spurte følgerne på facebook om hvor lang de kunne tenke seg at leiren skulle vare. Så mange som rundt 70 svarte.

Det var et klart flertall, 43%, som ønsket seg en leir på 10 dager.  Dette er vanlig lengde på leir i flere andre land, som for eksempel i Danmark og Finland.  29 % ønsket seg en leir på to uker, mens bare 4 % ønsket at neste leir skulle vare like lenge som landsleiren vi nettopp hadde, som varte en uke. De resterende 24% ønsket en leir på tre uker eller mer.

Mer tid til å bo i leiren
Når folk også har gitt sin begrunnelse for hvorfor de ønsker seg den lengden på leiren som de har svart, er det mange av de som ønsker en leir på 10 dager som sier at det ville gitt litt bedre tid til å være i leiren etter at den først er bygget.  Byggingen av leiren tar 2-3 dager dersom man vil gjøre det skikkelig, og når så speiderne drar ut på haik og en eventuell dagstur (slik som Preikestolen var i år), så gjensto det bare en dag igjen til å faktisk være i leiren og bo i den. Det er litt lite, for så skal alt sammen plutselig pakkes ned og alle reiser hvert til sitt.

Mer fritid
De aller fleste virker svært godt fornøyde med programmet på årets leir, og om det skulle være en leir som varte noen dager mer, er det ikke behov for at disse fylles med mer program enn det som allerede var forberedt til leiren vi nettopp hadde.  Gruppene kan godt stå for egne opplegg enkelte dager, og rett og slett bruke leiren og de ulike områdene på leiren i større grad.

Lederne må ha tid
De som er skeptiske til at leiren skal vare lenger enn en uke, trekker frem at lederne som er med på leiren må ha nok fri til å følge med gruppen på leir, og at det kanskje kan bli vanskelig å få nok fri til å dra på leir mer enn en uke.  Det blir nok helt sikkert et spørsmål om prioritering og organisering.  For alle som planlegger leiren blir det også et spørsmål om hvor mye ekstra det vil koste å ha mat og alle innleide fasiliteter noen ekstra dager.  Så får vi se, om et par år, om den neste leiren blir på en uke, eller om det blir noen dager ekstra.