Stavanger 2013

Stavanger 2013 logo
Takk for en flott uke!
Artikkelbilde

Gruppebidrag

Gruppebidraget er opplegget hvor en patrulje besøker en annen tropp, og hvor det gjennomføres en aktivitet på troppsområdene. På denne måten vil speiderne få oppleve en variasjon aktiviteter og sikkert få inspirasjon til nye ting de senere kan arbeide med.

Konseptet er som følger:


• Alle tropper skal arrangere en aktivitet for like mange patruljer de selv har med på leir.

• Aktiviteten skjer både på formiddagen og ettermiddagen (samme aktivitet)

• Troppens egne patruljer besøker andre tropper

• Dagen før aktiviteten får troppen vite hvor egne patruljer skal og hvilke patruljer som kommer på besøk. Merk at alle patruljene skal på forskjellige steder på formiddag og ettermiddag.

Vi oppfordrer alle troppene til å lage kreative og utfordrende aktiviteter og at dere beskriver disse godt og sender til NSF for å kunne skape nye bidrag til Speiderbasen.