Stavanger 2013

Stavanger 2013 logo
Takk for en flott uke!
Artikkelbilde

Ambassadører på landsleir

Kvar krets skal representerast av sin eigen ambassadør på Stavanger 2013. Ambassadøren vil vera bindeleddet mellom landsleiren og sin eigen krets både i forkant av leiren, og spesielt under leiren. I tillegg til å vera eit viktig informasjonsledd er dette og ein flott anledning for ambassadøren til å bli betre kjent med gruppene i sin eigen krets. I utgangspunktet ser me føre oss at kretsleiaren er den naturlege personen som tar på seg denne oppgåva, men dette er ikkje noko krav.

Ambassadørkontakt

Kontaktperson for ambassadørene er Johannes S. Førde.

Ambassadørposten

Her kan du laste ned infoskrivet som er gitt ambassadørene. 

Nummer 1: Norsk | Engelsk
Nummer 2: Norsk | Engelsk
Nummer 3: Norsk | Engelsk
Nummer 4: Norsk | Engelsk
Nummer 5: Norsk | Engelsk
Nummer 6: Norsk | Engelsk
Rivingsinstruks: Norsk | Engelsk
Avreise: Norsk | Engelsk

Ambassadørene 

Asker og Bærum krets: Kjetil Andreas Andersen

Aust-Agder krets: Even Karlsen

Follo krets: Marit Carlsen. Viseambassadør: Vidar Falck-Muus  

Fredrikstad krets: Hans Gustav Andersen. Viseambassadør: Inger Lise B. Hansen

Glåmdal krets: Gunhild Grønvold. Viseambassadør: Berit Leithaug Mælum

Grenland krets: Hanne Birte Hulløen. Viseambassadør: Eva Pietschmann

Gudbrandsdal krets: Liv Else Brenden

Hedmark krets: Roy Arild Rugsveen

Helgeland krets: Monica Beiermann

Hordaland krins: Ragnar Pettersen

Hålogaland krets: Lars Eirik Dahlberg

Nedre Buskerud: Trond Willersrud. Viseambassadør: Kenneth Strømmen

Nord-Troms krets: Steinar Nordheim Storelv

Nord-Trøndelag krets: Inger Fjellhaug

Oslospeiderne: Anette Monsen Londalen

Romerike krets: Håvard Djupvik

Romsdal og Nordmøre krets: Synnøve Valle

Ryvarden krets: Ole Jacob Ravn Ottesen

Salten krets: Are Severin Ingulfsvann

Sogn og Fjordane krets: Mats Brunsvik. Viseambassadør: Eirik Ulltang Birkeland

Sunnmøre krets: Eva Kvalvaag

Sørlandet krets: Åge Staddeland. Viseambassadør: Marianne Nordlund

Sør-Trøndelag krets: Svein Harald Gunnes

Tele-Busk: Finn Øystein Heisholt

Vesterlen krets: Sigrun Vagle. Viseambassadør: Ida Mykkeltveit og Sebastian Nordvall

Vestfold krets: Kurt Vidar Gundersen. Viseambassadør: Oda Cecilie Flåten

Vest-Oppland krets: Nils Fredrik Pedersen

Østre Østfold krets: Geir O. Larsen

Øvre Buskerud krets: Anne Saltnes

Denmark: Jane Alsnes

Aserbaijan, Croatia, Finland, Israel, Italy, Pakistan, Poland, Ukraine: Alf Olsen

United Kingdom: Tor Inge Berge

Austria, Germany, Switzerland: Sven Kørner

Sweden: Ann Therese Hansteen

Belgium, France: Sigrid Aketun

Australia, Hong Kong/China, Ireland, New Zealand, United States: Lisa Blackley