Stavanger 2013

Stavanger 2013 logo
Takk for en flott uke!
Artikkelbilde

Avreise

Generell informasjon

 • Shuttletransport opp til parkeringen ved Universitetet i Stavanger starter lørdag morgen klokken 06:30, og går hver hele time fram til og med klokken 11:30. Oppmøte vis-a-vis porten til Madlaleiren, nær hovedportalen.
 • Shuttlebusser til fly, tog og ferje har avreisetider som angitt her. Gruppene har selv ansvar for å møte tidlig nok til shuttlebussene. De som skal til fly eller ta tog fredag, må bruke offentlig transport (både flybuss og Kolumbus stopper utenfor hovedportalen).
 • All persontransport med buss vil foregå fra HQ; samme sted som ved Preikestol / Haik. Dette betyr at alle private busser, Tide-bussene og shuttlebusser for fly/tog/ferje har avreise fra HQ.
 • Lørdag kl 07:00 åpnes Regimentsveien ved Hovedportalen for biler og hengere som skal til områdene for Lag, Vann, Snø og Tau for å hente utstyr. Gruppene i Ild bes om å kjøre inn via nordre portal, og komme direkte ned til sitt område (samme tidspunkt). Vi slipper ikke inn biler i leiren fra fredag ettermiddag til lørdag morgen.
 • Trailerne som skal til Ild må melde tidspunkt til Ambassadørkontaktene, Johannes eller Line.
 • Eventuell avreise i tidsrommet før lørdag kl 07:00 foretas fra HQ.
 • Teknisk foretar utsjekk av gruppeområdene. Ingen grupper får dra før noen fra teknisk har godkjent avreise. Se under.

Avreise 

ALLE er ansvarlig for eget område. Alle områder skal sjekkes ut av teknisk eller deres medhjelpere, og ingen person, gruppe eller etat fårforlate leirområdet før området er godkjent. For de som skal reise etter avslutningsleirbålet fredag kveld, kan de kontakte leirkontoret for utsjekk mellom kl 18.00 og 20.00

Tenk sikkerhet

Vi vil at alle skal komme hjem i god behold. Alle må derfor være ekstra varsomme rivingsfasen. All kjøring skal skje i GANGFART der det er gående ellercsyklende personer. Rygging skal unngås. Store kjøretøy skal ha følgepersoner ved rygging ol.

Spesielt for gruppene:

Gruppene river selv eget område. Det skal være generell ro i leiren mellom 23.00 og 07.00, så evt arbeid i denne tiden skal foregå stille og hensynsfullt.

Rajer skal returneres til rajelager der rajene ble hentet. Rajene skal sorteres i to forskjellige deler.  Alle rajer og bakhon som er kortere enn 3 meter skal STABLES pent i egne containere. Alle rajer og bakhon lengre enn 3 meter skal legges fint og i samme retning i
rajehaugene de ble hentet fra.

 • Alle hull på leirområdet skal graves igjen
 • Alle merkepinner, snorer og skilt skal fjernes, og kastes i søppelcontainer.
 • Alle rester etter bål fjernes
 • Alt avfall skal bringes til søppelcontainere.
 • Det er ikke tillatt å sette igjen møbler o.l. ved containere eller på andre steder på området. Alt som er tatt med til leiren skal tas med ut av leiren. Hvis gruppene har møbler og annet som dere ikke tenker å ta med hjem, så kan det leveres på gjenvinningsstasjonen på Forus.
 • Gjenvinningsstasjonen ligger like ved Lövenstrasse på Stokka iSandnes kommune. Besøksadressen er Forusbeen 200. Du kommer lettest til stasjonen ved å ta motorveien til avkjørselen ved IKEA. Ta så av mot Sola. Da vil du få gjenvinningsstasjonen på venstre side og innkjørsel er fra rundkjøringen. Se www.ivar.no for mer informasjon.

          Åpningstider:
fredag  07.30 - 16.00
lørdag  08.00 - 15.00

 • Alt lånt utstyr skal leveres tilbake der det er lånt.
 • Betonglodd hentes av teknisk.
 • Gruppene har ansvar for eget område og tilstøtende fellesområdet. Dvs at alle grupper har felles ansvar for at veier mm er skikkelig ryddet.
 • Det skal gås en grundig manngard over området.
 • Vis hensyn og parker hensynsfullt. «Jeg skal bare» - parkering skaper mye trøbbel, og er et problem for alle. Husk alle ønsker å komme hjem så fort som mulig, og det hjelper ikke å stresse.
 • Eventuelt gods som skal hentes av godsfirma pakkes godt på palle. Gods som skal hentes må være tydelig merket med navn, adresse ogtelefonnummer. Meld til leirkontor om gods som skal sendes. Alt gods skal stå på palle og være godt pakket. Dårlig pakket gods vil i verste konsekvens ikke bli hentet. Den enkelte avsender er ansvarlig for frakt.
 • Når området er ryddet kontaktes staben for utsjekk av området. Ingen grupper kan reise uten å ha fått sjekket ut området sitt.
 • Husk at det er viktig at sjåfører får nok hvile før dere kjører hjem. Vi ønsker at alle skal komme hele hjem.