Stavanger 2013

Stavanger 2013 logo
Takk for en flott uke!
Artikkelbilde

Leir-ABC

1. hjelp

 

Alvorlige personskader: Ring lege/ambulanse telefon 113
- Ta ledelsen, sikre skadested (pass på at ikke flere personer blir skadet)
- Gi førstehjelp
- Når hjelp er på vei varsles leirens beredskapstelefon 51 59 39 00

Brann: Ring brannvesenet telefon 110
- Ta ledelsen, sikre skadested (evakuer slik at personer ikke blir skadet)
- Starte slukking
- Når hjelp er på vei varsles leirens beredskapstelefon 51 59 39 00

Drukning: Ring dykkere/båt (brannvesenet) telefon 110
- Ta ledelsen, sikre skadested. Prøv å få personen opp av vannet
- Når hjelp er på vei varsles leirens beredskapstelefon 51 59 39 00

Ordensforstyrrelse: Ring politiet 02800 eller 112 ved nød
- Ta ledelsen, sikre skadested (skjerm publikum)
- Når hjelp er på vei varsles leirens beredskapstelefon 51 59 39 00

Mindre personskader:
Ta kontakt med leirens Førstehjelpsstasjon på Torget

Savnede barn/foreldre (gjester):
Ta kontakt med leirens Førstehjelpsstasjon på Torget

Tyveri/mistanke om tyveri/hærverk:
Ring politiet telefon 02800

4. Vidåpen

Se Åpen tropp.

Adresse og telefon

Ønsker noen å sende post til deg på leiren, skal følgende adresse benyttes: Speiderens navn, Krets, Speiderlandsleir Stavanger 2013, Treskeveien 3, 4043 HAFRSFJORD. Se post

Aggregat

Det er ikke lov til å benytte seg av aggregat under leiren. Dette gjelder også i roverleiren og stabsleiren.

Aktiviteter for besøkende

Vi ønsker at besøkende skal se mest mulig av leiren. De har derfor muligheten til å kjøpe aktivitetssekken og delta på «Leiren rundt på 80 minutter», et rebusløp som tar de besøkende drundt i leiren. Aktivitetssekken gir også 50% rabatt på ordinære billetter til Museumsbyen Stavanger og Jærmuseet. Her inngår blant annet Oljemuseet, Stavanger Museum og Garborgsenteret. Mer info.

Småspeidergrupper og beverkolonier er invitert til å delta på et eget program med aktivitetssekk og speidermøte.

Aktiviteter for stabs- og lederbarn

Stabs- og lederbarn i alderen 5-10 år har mulighet til å delta på egne aktiviteter mandag til torsdag kl. 10.30-13.30. Her møter de voksne med erfaring som tar godt vare på dem. Påmelding på leiren.

Aktivitetsmerke

Alle speiderne får utdelt et aktivitetsmerke etter at de har gjennomført alle programaktivitetene på leiren. Dette deles ut til troppene torsdag.

Aktivitetssekk

Et tilbud til alle besøkende som inneholder aktiviteter i leiren og rabatter i Museumsbyen Stavanger. Kan kjøpes på leirkontoret, ved portalene og punktkafeene for 50 kr. Se også aktiviteter for besøkende.

Alkohol/rusmidler

All bruk av alkohol og rusmidler er forbudt både i og utenfor leirområdet, for alle leirens deltakere. Bruk vil kunne medføre hjemsending for egen regning.

Allergi

Deltakere som har eller har hatt allergi mot insektbitt eller annet, må ta med allergimedisin. Ta med nok medisin for hele uken.

Ambassadør

Ambassadørkorpset er en del av staben under Stavanger 2013. Ambassadørene er bindeleddet mellom leirledelsen og de enkelte troppene. Hver krets har minst én ambassadør. Under leiren er det daglige møter mellom ambassadøransvarlig og ambassadørene. Disse møtene finner sted på Hafrsfjord skole kl. 14.00. Ambassadøren holder også daglige møter med troppslederne i egen krets.

Ankomst

Se innsjekk.

Antrekk

Speiderdrakt (leirbålskappe) skal brukes ved åpningen lørdag kveld, scouts own søndag og ved avslutningen fredag kveld. Du bør bruke speiderdrakt når du er utenfor leirområdet. Under programaktivitetene brukes minimum speiderskjerf/leirskjerf.

Apotek

Det er ikke apotek i leiren. Leirkontoret i Tårnet vil ha medisinutsalg på linje med det som selges i dagligvarer. Nærmeste apotek finnes på Madla Amfi ca 1 km fra leiren.

Arbeidsleir

Dette er gjengen av rovere og ledere som lager og bygger det meste av de innretningene som leiren og deltakerne trenger for at leiren skal fungere. Arbeidsleiren pågår i to uker før leiren starter for å få alt fra portal og scene til veier, torg og do på plass. Deretter brukes ei uke etter leiren på å rive ned alt. Alle over 16 år kan delta på arbeidsleir.

Auksjon

Utstyr som har blitt brukt under leiren vil være til salgs fredag 12. juli (kl. 17-19) og 13. juli (kl. 08-12) ved Tårnet. Kun kontant betaling.

Avmelding

Avmelding skal skje skriftlig. Ved avmelding frem til 25. juni refunderes 50% av deltakerkontigenten. Betingelser for avmelding finnes her.

Avreise

Les informasjon om avreise her. 

Avslutningsleirbål

Avslutningsleirbålet foregår fredag 12. juli på Hovedscenen. Showet starter kl. 20.30. Speiderantrekk. Ta med sitteunderlag. Showet er også åpent for besøkende mot betaling. Billetter er tilgjengelige hos Scanticket.

Bading

Det er badeplass både i saltvann (Hafrsfjord) og ferskvann (Stokkavatnet) i nærheten av leiren. Morgenbad er tillatt fra kl. 07.00. Leiren stiller ikke med egne badevakter. Alle badende skal ha med en leder/voksen som er ansvarlig for sine speidere. Det er også mulighet for bading innendørs. Se svømmehall.

Bank

Det vil være mulig å ta ut penger i leirkontoret og i Speider-sport. Minibank finnes på Amfi Madla, ca. 1 km. fra leiren.

Beredskap

Leiren har stort fokus på beredskap. Beredskap har eget HQ ved leirens HQ i den Internasjonale skolen. Herfra koordineres kontakt med interne og eksterne ressurser, registrering av pasienter som reiser ut av leiren, loggføring av hendelser og kontakt med pårørende ved eventuelle ulykker.

Besøk

Leiren er åpen for besøkende mellom kl. 10.00-18.00. Åpnings- og avslutningskveldene kan leiren besøkes på kveldstid dersom man kjøper et eget kveldspass. Det er gratis å besøke leiren på dagtid. De besøkende som ønsker det kan kjøpe en sekk som inneholder leirhefte, mulighet for å delta på noen aktiviteter i leiren og rabatter til severdigheter i Stavanger. Se aktiviteter for besøkende. Besøkende som ønsker å overnatte kan gjøre dette i gjesteleiren eller Hoteltet.

Bibliotek

Leirbibliotektet på torget vil holde åpent hele leiruken, og ønsker speidere velkommen til spennende møter med forfattere.

Bilkjøring

Det er forbudt å kjøre motorisert kjøretøy i leirområdet under leiren, med mindre man har kjøretillatelse. Det vil være vakthold ved bilveiene i området. Se også parkering.

Billetter

Det er gratis å besøke leiren på dagtid mellom kl. 10.00-18.00. Om ønskelig kan man kjøpe en aktivitetssekk. På åpningsleirbålet lørdag 6. juli og avslutningsshowet fredag 12. juli vil det bli åpent for publikum som har kjøpt kveldspass. Kveldspass kan kjøpes hos Scanticket, på leirkontoret på Torget og i besøksbodene ved begge hovedportalene.

Blått skjerf

Alle i stab skal bære et blått skjerf. Har du spørsmål eller trenger assistanse kan du spørre en med blått skjerf om hjelp.

Bortkomne barn

Foresatte oppfordres til å skrive telefonnummer på armen til barnet sitt, i tilfelle barnet og de voksne kommer bort fra hverandre. Barn som blir savnet eller barn som savner foresatte, vil bli tatt vare på i leirkontoret i Tårnet.

Brann

Fare for brann er alltid til stede og det må utvises stor forsiktighet ved bruk av åpen ild. Det er troppsleders ansvar å sørge for at brannslukningsapparat og fulle vannbøtter står synlig på leirområdet. Det er ikke tillatt med noen form for åpen ild i telt og byggverk. Telefonnummeret til brannvesenet er 110. Ved brann skal alle følge anvisningen fra vertene.

Brannsikkerhet

Det skal være to bøtter med vann ved hvert ildsted, en for brannskade og en til slokking. I tillegg må hver tropp ha med et 6 kg brannslokkingsapparat. Det er viktig at branngatene respekteres og holdes frie.

Bursdag

Ved bursdager eller andre anledninger man ønsker å feire, kan det bestilles kake i Spiseriet i Tårnet. Bestilling senest kl. 15.00 dagen før.

Busstransport

Leiren har forhandlet frem busstilbud til gruppene. Bussene får ikke kjøre inn på området, men må parkere på anvist plass. Se innrykk.

Byggeforskrifter/byggverk

Tårn og portaler kan være maks 4 meter høye. Det gjelder også flaggstenger. Byggverk som ønskes bygd høyere enn det skal forhåndsgodkjennes. Tegninger må sendes innen 10. juni til post@stavanger2013.no. Byggverk med plattform som er beregnet til å gå på, og som er mer enn 2 meter over bakken, må være i tråd med stillasforskriften. Husk at det er graveforbud i Punkt Lag og Tau. Se graving.

Bål

Se ildsted.

Cafè 604

Den største kafeen på Torget. Her vil det være mulig å kjøpe varm og kald mat. På kafeens scene vil det bli underholdning og livesendinger fra Radio Rotor.

Cafè «Tett på»

Kafè på Torget drevet av KFUK-KFUM-speiderne. Åpningstider kl. 10.00-22.30

Campingvogn

Det vil ikke være anledning til å plassere campingvogner på leirområdet, dette gjelder også i stabs- og roverleir. Campingvogn kan benyttes i gjesteleiren.

Containere

Se gods.

Dagsrytme

07.00 Revelje

07.30 Frokost

08.30 Morgensamling

10.00 Programaktiviteter

15.00 Middag

18.30 Kveldsprogram

22.30 Rosignal

23.00 Ro i leiren

Deltakerarmbånd

Alle deltakere vil få deltakerarmbånd som viser at de har rett til å oppholde seg i leiren utenom åpningstidene. Armbåndet gir også gode tilbud i Stavanger sentrum.

Deltidsstab

Alle rovere skal inngå i deltidsstaben og jobbe en stabsøkt hver dag. Dette gir mulighet til å komme tett på speiderne og leirlivet de lever. I speidergrupper med flere enn en leder per tiende speider, skal de ekstra lederne inngå som en del av deltidsstaben.

Diett

Forsyningsetaten sørger for mat til de som før leiren har meldt behov for diettmat av medisinske årsaker. Menyen er i størst mulig grad basert på rene råvarer, slik at de fleste vil finne noe de kan spise. Spesialbehov må være avtalt ved påmelding.

Drikkevann

Drikkevann hentes i kanner med lokk ved vannpostene.

Drop-in aktiviteter

Se kveldsprogram.

Dusj

Rovere og ledere betaler 20 kr for dusj ved den Internasjonale skolen. Kontant betaling i døra, husk mynt! Leirkontoret og besøksbodene selger klippekort. Stab dusjer gratis. Åpningstider for dusj er 06.30-23.30 for rovere og ledere. Speidere vasker seg på troppsområdet eller i sjøen. Se bading

Dyr

Det er ikke tillatt med dyr på leirområdet, annet enn service- og førerhunder. Dyr er tillatt i gjesteleiren. For våre gjester vil det i leirens åpningstid bli mulighet for et enkelt kennelopphold i noen timer for hund. Denne finnes ved gjesteleiren ved Portal Nord. Se kennel

Dyrket mark

Det er ikke tillatt å gå på dyrket mark eller eng.

Envy

Envy skal opptre under åpningsleirbålet.

Erik Solbakken

Erik Solbakken bidrar med innslag under avslutningsleirbålet.

Etater

Administrasjonen har ansvar for den daglige administrasjonen av leiren, ambassadører, internasjonal aktivitet, besøkende, stab, leirkontor og økonomi. Leder: Evy Blom Kalstø

Forsyning har ansvar for matforsyningen, supermarked, kiosk, stabsmessa, kroer og spisesteder. Leder: Jan Egil Midtskog

Kommunikasjon har ansvaret for radio, leirmagasin, fellesshow og nettsidene www.stavanger2013.no. Etaten har også ansvaret for leirens profil og pressesenteret. Leder: Anders Myhr Nilsen.

Program har ansvaret for alle programaktivitetene, inkludert haik. Leder: Morten Nygård

Teknisk har ansvar for tekniske installasjoner, vann, rajer, ved, scener og portaler. Leder: Erlend Hallstensen.

Helse og sikkerhet har ansvaret for vakthold, beredskap og førstehjelp. Leder: Torstein Hafsøe.

Roverleir har ansvaret for bosted, kro og program til alle rovere i leiren, også de som ikke bor i roverleiren. Leder: Kine Løland Rege.

Evakuering

Hvis leiren må evakueres for eksempel ved brann; vær rolig og følg anvisning fra vertene. De vil fortelle deg hva du skal gjøre.

Familieleir

Se gjesteleir.

Fettfelle

Fettfelle kan ikke graves i deler av Punkt Lag og Tau. Se graving.

Poenget med fettfella er å bli kvitt vannet og avfallet på samme sted. Hvis du slår ut vannet i et hull i bakken, vil du oppdage at fettet i avfallsvannet ”tetter” jorda slik at vannet ikke renner unna. Dette unngår du ved å sile vannet før det går ut i bakken. Sila kan lages ved å ta en plastpose, stikke hull i den og fylle den med gress eller egen fettfellenetting i metall som kan brennes ren i bålet. Fettfella må graves dypest mulig. Sørg for god inngjerding og skikkelig merking.

Finale

Fredagen vil det være eget finaleprogram i leiren. Det vil være stort tivoli på torget og alle grupper stiller med egne aktiviteter.

Flagg/banner

Flagget rulles ut/heises daglig før frokost kl 08.00. Flagget fires/rulles inn kl 21.00. Gruppene tar med banner på åpnings- og avslutningsleirbålet og flagg til Scouts Own på søndag. Se Åpningsleirbål, Avslutningsleirbål og Scouts Own.

Forbundskontoret

Forbundskontoret blir å treffe på leirkontoret på Torget hver dag kl. 07.00-22.30.

Forpliktelser

Alle deltakerne er forpliktet til å: holde orden på eget område, i leirgatene, på aktivitetsområdene, leirens fellesområder og ved badeplassene, ta del i rydding av eget område og fellesområder, og ellers følge de regler som gjelder for ferdsel i og rundt leiren.

Forsikring

Norges Speiderforbund har ansvars- og ulykkesforsikring lagt inn i medlemskontingenten for sine medlemmer. Denne gjelder også ved leirdeltakelse. Dette er ingen reiseforsikring, og heller ikke en forsikring for troppenes utstyr. Troppene oppfordres derfor til å sørge for reiseforsikring for sine medlemmer (de fleste har familieforsikring) samt for troppenes utstyr både under leiren og ved transport. Internasjonale deltakere er ikke dekket av Norges speiderforbunds forsikring.

Frimerker

Frimerker fås kjøpt på leirkontoret.

Fødselsdag

Se bursdag.

Førerpatruljen

Førerpatruljen er et viktig redskap i speiderarbeidet – det er den også på leiren. All informasjon om neste dags aktiviteter vil så langt det er mulig komme til troppen slik at den kan tas opp på førerpatruljemøte ved rosignal. Troppsleder har da muligheten til å informere om programmet for morgendagen til patruljeførerne. Hvis din tropp ikke har førerpatrulje er det en mulighet å samarbeide med andre tropper i kretsen. Samarbeidet som innledes på denne måten kan også bære frukter hjemme. Det er viktig at disse kveldsmøtene blir en hyggelig avslutning på dagen, med bearbeiding av dagens opplevelser og motivasjon for neste dag. God ledelse kan øves her. 

Førstehjelpsstasjon

Førstehjelpsstasjon finnes syd for Torget i Hafrsfjord Åpen barnehage. Stasjonen er døgnbemannet. Du skal ikke henvende deg her om det er en skade troppen selv har utstyr og kunnskap til å behandle.

Førstehjelpsutstyr

Hver patrulje/tropp skal ha med førstehjelpsutstyr, og skal selv behandle alle småskader. Det må fylles opp i veskene etter hvert som utstyr blir brukt. Ved skader som troppen ikke har kunnskap eller utstyr til å behandle, kontaktes leirens førstehjelpsstasjon i Hafrsfjord åpen barnehage.

Gass

Gass skal ikke fraktes i kretsenes felles containere. Grupper kan forhåndsbestille gass hos Speider-sport som kan hentes på leiren. Gassflaskene må oppbevares på et luftig sted.

Gjenvinning

Se søppelhåndtering.

Gjesteleiren

I gjesteleiren kan familier, tidligere speidere og andre besøkende overnatte. Her kan telt, bobil og campingvogn stilles opp side ved side. Vi byr på strømtilkobling og sanitærforhold med dusj og toalett. Gjesteleiren vil ligge i utkanten av leirområdet like ved den ene av to de to hovedportalene til speiderleiren. Grunnpris 250 kr. Mer info og bestilling her.

Gjesteparkering

Offentlig parkering for gjester til leiren er på Tjensvold-området. Der er det to anlegg med avgiftsparkering, P-Forum og P-Siddis.

God nabo

Grupper som har leirutstyr til overs oppfordres til å dele dette med internasjonale deltakere. Dere vil bli plassert ved siden av hverandre på leirområdet slik at dere kan overvåke utstyret, i tillegg til at det vil være en unik mulighet til å skaffe seg vennskapsgrupper.

Gods

Gods kan fraktes via kretsenes containere. Containerne med utstyr for de som har forhåndsbestilt transport blir stående på et område i umiddelbar nærhet av leirområdet under hele leiren. De er tilgjengelige gjennom de lokale/regionale kontaktpersonene under hele leiren. For avtale om frakt av gruppeutstyr, kontakt din krets.

Graving

Graving er ikke tillatt i Punkt Lag og Tau grunnet arkeologiske funn. I andre Punkt er graving tillatt. Ved graving av matgrop, fettfelle og lignende skal torven først skjæres av og legges til side. Denne legges på ved gjenfylling. Det er ikke tillatt å grave ned avfall, da dette vil kunne havne i jordbruksmaskiner neste år.

Gruppebidraget

Øktaktivitet fra gruppene. Hver patrulje deltar på to økter, og gruppen gjennomfører sitt bidrag to ganger. Hver gruppe/tropp gjennomfører økten for det antall patruljer en selv har med på leir.

Haik

Landsleiren har 40 haikeruter på om lag 10 km. Alle patruljene reiser i buss til starten på sin rute. Der treffer de en kjentmann som forteller litt om ruta og ellers kan svare på spørsmål om turen de skal ut på. 7-8 patruljer skal gå hver haikerute hver dag (en busslast).  Hvilken dag din patrulje skal på patruljehaik får dere vite i første halvdel av juni.

Hanne Sørvaag

Hanne Sørvaag har skrevet årets leirsang We Got What It Takes. Hun vil fremføre sangen på åpningsleirbålet. Sangen, teksten og gitargrep finnes her.

Helsekort

Helsekort inneholder personlige og helsemessige opplysninger om leirdeltakerne. Husk at dette er konfidensielle opplysninger. Alle deltakerne skal i samarbeid med sine foresatte fylle ut et slikt kort. Troppsleder samler inn og oppbevarer helsekort for sin tropp. Helsekort medbringes ved kontakt med leirens helsetjeneste og er et hjelpemiddel for helsepersonellet på leiren.

Hittegods

Hittegods leveres på hittegodskontoret, på leirkontoret i Tårnet. Her foregår også utlevering av hittegods. Hittegods som ikke hentes vil oppbevares på forbundskontoret frem til 1. oktober 2013.

Hjemsendelse

Speidere som ikke følger leirens regler risikerer hjemsendelse på egen regning. Overtredelser av reglene er blant annet bruk av rusmidler, tyveri og hærverk.

Hogst

Det er ikke lov å hogge trær på leirområdet eller noen steder i naturen rundt.

Honved

Se ved.

Hotelt

Leirens eget tilbud til besøkende og gjester. Overnatting på feltseng i lavvo og nær tilgang til et sydende folkeliv på torget i leiren. Fullpensjon (overnatting og tre måltider) 430 kr pr. døgn. Bed and breakfast 200 kr pr. døgn. Hoteltet drives av St. Georgsgildene. Booking på nett her.

Hovedkvarter (HQ)

Hovedkvarteret ligger i den Internasjonale skolen i Treskeveien 3. Alle skal henvende seg i HQ ved ankomst, se innsjekk.

Hund

Se dyr

Hærverk

Dersom du gjør hærverk på annen persons eiendom eller eiendeler, står du selv økonomisk ansvarlig for dette. Ved grove overtredelser/oppførsel kan leirdeltakeren bli hjemsendt for egen regning.

Håndvask

Håndvask er det enkleste og viktigste hygienetiltaket vi kan gjøre for å holde oss friske på leir. Vask hendene etter dobesøk og før mathåndtering.

Ildsted

Patruljen lager mat på eget ildsted. Hvis dere skal legge ildstedet på bakken; skjær vekk og oppbevar torven slik at bakken er like fin når dere forlater leirstedet. Ha alltid en full vannbøtte og brannslukningsapparat stående ved kokestedet i tilfelle brann/brannskader. Bålet skal være godt slukket hver kveld.

Innmarsj

I forbindelse med fellesarrangementene fra hovedscenen (lørdag, søndag, og fredag) blir det organisert innmarsj. Troppene bes være klar på troppsområdet èn time før arrangementet starter.

Impress

Leirens eget magasin heter Impress og vil deles ut til gruppene fire ganger i løpet av leiruka. Impress inneholder bilder og reportasjer for å skildre leirstemningen. Impress kan leses her.

Innsjekk grupper

Når gruppene ankommer skal de henvende seg i HQ ved den internasjonale skolen i Treskeveien 3. Her vil de bli vist videre til leirområdet sitt. Lederen sjekker inn troppen og tilhørende rovere i leirkontoret etterpå. Innsjekk for grupper fra fredag 05.07 kl. 12.00.

Innsjekk stab

Innsjekk for stab fra onsdag 3. juli kl.12:00. Stab sjekker inn ved leirkontoret på Torget når de ankommer. Ved manglende betaling eller politiattest må det ordnes ved innsjekk. Ankomst avtales med din etatsleder.

Internasjonal mottakelse

Søndag ettermiddag vil det holdes en mottakelse for representanter fra alle internasjonale tropper

Internasjonale ambassadører

Leiren har egne internasjonale ambassadører. De inngår i det ordinære ambassadørkorpset og deltar på ambassadørmøtene daglig, på Hafrsfjord skole, kl. 16.00 hver dag. I ettertid holder de informasjonsmøter med sine tildelte internasjonale grupper. 07.07 vil møtet holdes kl. 15.00 i Kafe 604.

Internasjonale skole

Hovedkvarteret ligger i den internasjonale skolen i Treskeveien 3.

Internasjonalt telt

På Torget vil alle de internasjonale deltakerne presentere seg. Her kan du også treffe den norske kontingentledelse til jamboreen i Japan i 2015. Det vil i det internasjonale teltet også bli lagt til rette for merkebytting, også kalt swopping.

Job Shop

Trenger du en jobb? Kontakt leirkontoret, der det ligger en liste over ledige jobber. Job Shop vil også være til stede i stabsmessa fra kl 17.30-18.30 (under middagen) og 08.00-09.00 (under frokosten).

Alle som var til stede i Job Shop fredag, lørdag eller søndag og fant seg jobber der, har selv ansvar for å møte opp på det de har meldt seg til. Dersom det blir endringer i arrangementer fra leirens side, tar leiren kontakt med de som skal jobbe der. Dersom det ikke er behov for arbeidskraften din på det stedet du har møtt opp, vil du bli henvist til leirkontoret, der du får tildelt en ny jobb.

Kafeer

Det vil være flere store kafeer på Torget og kroer i alle Punktene som serverer mat og snacks. Se Cafè 604, Cafè «Tett på», POLAR BeAR, Punktkafeene og Spiseriet.

Kapell

Leiren har eget kapell på torget.

Kart

Kart over leirområdet er trykket i leirkartet.

Kennel

Besøkende kan levere hunder i leirens kennel. Se dyr.

Kick-off rover

Det vil bli arrangert kick-off for rovere søndag kveld.

Kick-off stab

Det vil bli arrangert kick-off for stab torsdag den 4. juli kl. 20.00 i Kafe 604.

Kildesortering

Se søppel og gjenvinning

Kiosk

Det er kiosk i hver punktkafè med åpent fra 10.00-22.30 se punktkafeer. Det er også en storkiosk på torget, se supermarked.

Kjøring på området

Se bilkjøring

Kjøleelementer

Kjøleelementer kan lades opp i frysebokser i punktkafeene.

Kollektivtransport

Speidere iført leirskjerf og deltakerarmbånd kan reise gratis med kollektivtransport mellom leiren og Stavanger sentrum.

Kongeparken

Kongeparken har et eget tilbud til speidere i forbindelse med Stavanger 2013. Billetten er gyldig fra 1. til 20.juli (en uke før og en uke etter Landsleiren) og inkluderer inngang, alle aktiviteter og opplevelser, med unntak av mat, spill og klatreløypa Høydeskrekk. Barn under 90 cm går gratis, og trenger ikke billett. Les mer på Kongeparkens hjemmesider.

Kort og kontanter

Følgende betalingskort kan brukes på alle terminaler på leiren tilhørende Norges speiderforbund eller Speider-sport.

 • VISA
 • VISA Electron
 • V-Pay
 • MasterCard
 • MaestroCard
 • American Express

Kortene kan bare brukes til rene kjøp ute i leiren (kafeer osv.). Alt av kontantuttak må skje på leirkontoret, eller hos Speider-sport på Torget. Dette gjelder også betalingskort/bankkort.

Kveldspass

Se billetter

Kveldsprogram

Kveldsprogram er et programtilbud for speidere og rovere fra klokka 18.30-21.00 hver kveld fra mandag til torsdag. Det er frivillig å delta og man kan komme alene eller sammen med patruljen sin. Aktivitetene er fordelt på de fire Punktene og på Torget. Husk å ta med speiderloggen, skrivesaker og kniv. Det er ønskelig at speidere deltar på aktiviteter på alle Punktene. Les mer om kveldsprogram.

OBS:  Rapellering, klatring og taubane er flyttet til området vest for badeplassen ved Hafrsfjorden.

 

 

Lading

Grupper vil kunne levere ladekasser til lading i punktkafeene i deres åpningstid. Lading av enkelttelefoner godtas ikke.

Lederbarn

Lederbarn kan bo i gjesteleiren eller med troppen. Se også aktiviteter for stabs- og lederbarn.

Lederkro

Se punktkafeer

Ledertilbud

Ledere har mulighet til å delta på ledertrening og utflukter. Mer info her.

Ledertrening

Komite Speiding er ansvarlige for ledertrening på leir. Dette er et tilbud til alle ledere og rovere som ønsker faglig påfyll. Mer info her.

Lege

Lege kan kontaktes gjennom førstehjelpsstasjonen.

Leir-ABC

Siden du leser nå er en leir-ABC. Den inneholder en alfabetisk oversikt over det du trenger å vite på leiren. Leir-ABC-en vil ikke komme i trykket format. Er det noe du ikke finner her, spør på leirkontoret.

Leiravis

Se Impress

Leirbål

Det blir to felles leirbål under leiren. Til leirbålene møter alle i speiderantrekk og det blir organisert innmarsj. For mer info se åpningseremoni og avslutningsleirbål.

Leiren rundt på 80-minutter

Et eget rebusløp for gjester. Mer info får du ved henvendelse i leirkontoret, besøksbodene og punktkafeene.

Leirkart

Alle deltakere får utlevert et eget leirhefte ved innsjekking, også kalt leirkart. Heftet inneholder kart, dagsprogram, åpningstider og ”kjekt–å–vite”– informasjon om leiren.

Leirkomite

Leirkomiteen har hatt ansvaret for planlegging av leiren. Under leiren har de ansvaret ved håndtering av kriser.

Leirkontoret

Leirkontoret er plassert i Tårnet og har åpent kl. 0700-2230 hver dag. Her foregår innsjekk og utsjekk, hittegods, enkelt medisinutsalg, salg av frimerker, posthåndtering, salg av matbonger, merker, billetter mm. 

Leirmerket

Alle leirdeltakere får et leirmerke ved innsjekk. Merket vil også selges på leiren. Mer info om symbolikk og design her.

Leirområdet

Leirområdet ligger ved Hafrsfjord i Madla bydel i Stavanger kommune. Leirområdet er privat grunn og deltakerne må dermed vise hensyn. Dette gjelder også ovenfor leirens naboer.

Leirradio

se Radio Rotor

Leirsang

Leirsangen er skrevet av Hanne Sørvaag. Sangen heter We Got What It Takes, og er skrevet på engelsk. Sangen er laget slik at den er grei å spille på gitar. Teksten er trykket i leirkartet. Sangen kan lastes ned i alle kjente nedlastings- og streamingtjenester eller høres her.

Leirsykehus

Leirsykehuset ligger i Madlaleiren. Leirsykehuset er ment som behandlingssted for de som i en normal situasjon vil bli sendt hjem for å være sengeliggende, men som på leir av praktiske årsaker vanskelig kan og bør reise hjem. 

LidoLido

LidoLido holder konsert etter avslutningsleirbålet.

Lumi

Lumi er roverleirens egen maskott. Han sørger for at alle rovere før oppdatert info om roverleiren på facebook. Les intervju med Lumi her.

Matbonger

Matbonger blir levert ut ved innsjekk på Hotelt. Utover matbonger til Hotelt er det kun etatsleder som kan løse ut matbonger.

Matutlevering

Frokost 07.00-09.00
Lunsj 11.00-13.00
Middag: 14.30-16.30
Matutlevering foregår på Hafrsfjord skole. Bruk handlelisten som dere får utlevert ved innsjekk. Maten ligger i samme rekkefølge som den er satt opp på listen. Det er ikke lov å ta med traller inn i matteltet, og alle tropper må ha med en leder til matutleveringen.  Første matutlevering er lørdag 6. juli til lunsj, siste fredag 12. juli til middag.

Mediesenter

Mediesenteret ligger midt på torget. Her finner du leirens journalister og fotografer, Radio Rotor og designere. Ekstern media holder til på pressesenteret.

Meny

Leirens matmeny finnes her. Alle grupper får utdelt noen faste hovedingredienser og kan velge fritt blant ekstraingredienser. Gruppene har dermed mulighet til å modifisere menyen.

Merkebytting

Se swopping

Mission Possible

Dette er et tilbud for de som trenger en møteplass for åndelig inspirasjon, ettertanke, kaffeprat, en rolig samtale eller trøst. Mission Possible legger opp til at ledere skal kunne kurses og at speidere og rovere skal kunne ta merker hos dem, i tillegg til at de sørger for service i form av andaktshefte og ettertankeløype. Du finner Mission Possible på Torget.

Morgensamling

Det er satt av tid til morgensamling hver dag fra 08.30-09.00. På denne tiden skal alle speidere oppholde seg på sitt eget troppsområde.

Museumstilbud

Museumsbyen Stavanger gir leirdeltakerne gratis inngang til 12 museer i Stavanger ved framvisning av deltakerarmbånd. Familie og andre gjester som kjøper aktivitetssekken får halv pris på inngang til alle museene i Museumsbyen Stavanger. Dette gjelder også gjester i Hotelt og Gjesteleir. Mer info.

Naboer

Leiren ligger tett inn på et boligfelt. Det er derfor viktig at man respekterer deres eiendom og viser hensyn. 

Nettbutikk

Speider-sport selger leirartikler på nett. De vil også ha egen butikk på Torget. Se Speider-sport.

Nettsidene

Leirens nettside www.stavanger2013.no blir hyppig oppdatert med nyheter, informasjon og bilder fra leiren. Nettsiden er en av leirens egne medier sammen med Radio Rotor og magasinet Impress.

Oppskriftsapp

Oppvask

Vask opp etter hvert måltid. Ha en egen plass for oppvask, og et godt sted for baljene slik at de ikke tipper. Bruk varmt vann! Vask det reneste først, i denne rekkefølgen: Glass, bestikk, tallerkener, skåler og til slutt kjeler etc. Skift gjerne vann underveis om det blir skittent. Oppvasken må skylles i så varmt vann som mulig etter selve oppvasken. Bruk rene og tørre håndklær til å tørke med. 

Pant

Panting vil skje i alle punktkroer mot penger eller varer. Det vil også være et sentralt punkt på Regimentsveien der en kan levere panten til et godt formål.

Parkering

Egne områder er satt av for parkering av biler, tilhengere og busser. Noen parkeringsplasser vil være et godt stykke fra leiren. Alle som skal parkere må henvende seg i HQ for å bli tildelt plass.

Pefftreff

PEFF treff

Det er to forskjellige arrangementer. Torsdag kl. 18 i Kongeparken. For alle som følger program sekvens P1,P2 og P3.

Fredag kl 18.00 i Kafe 604 – VIP Diamond Circle for alle som følger programsekvens P4. Arrangementet er kun for patruljeførere som har gjennomført patruljehaik.

Bytteregler: De patruljeførerne som kom sent hjem fra patruljehaik på torsdag eller var på Preikestolen og ikke rakk tidspunktet for Kongeparken, kan bytte sin Kongepark-billett i en VIP-Diamond Circle-billett.

Dette kan gjøres i Leirkontoret fra kl. 12.00 fredag.

Penger

Det vil være mulig å ta ut penger på leirkontoret og hos Speider-sport. Alle leirens butikker og spisesteder aksepterer også kort.

Personlig hygiene

Noen stikkord:

 • Skift alt tøy når du legger deg. I tørt tøy holder man seg varm om natten.

 • Vask deg ordentlig hver dag. Vask alltid hendene før du lager mat eller spiser, og etter hver gang du har vært på toalettet.

 • Luft soveposen hver morgen, med vrangen ut.

 • Ha egen pose til skittentøy, gjerne i stoff.

 • Det er ikke tillatt å vaske seg ved vannpostene.

POLAR BeAR

Roverleirens egen kro som tilbyr enkel mat, is, brus, morsom underholdning og spennende foredrag på kveldstid. Kroa er åpen for alle rovere, også de som ikke bor i roverleiren. Åpningstider 11.00-23.00. Vær forberedt på at kroa kan være stengt under middagen og andre korte pauser. Info kommer på infotavlen i roverleiren.

Politi

Politi skal kontaktes ved nød. Meld i etterkant fra til verter og troppslederen din.

Politiattest

Alle rovere, ledere og stab over 15 år må ha registrert gyldig politiattest i medlemssystemet før leiren begynner. Skjema for innsending finner du her.

Portaler

Se byggverk

Postkontor

All post til leirens deltakere ankommer leirkontoret. Hver krets får sin egen postkasse på leirkontoret. Ambassadørene tømmer kretsens postkasse før gruppemøtene hver dag og distribuerer posten til gruppelederne på møtet. Se adresse.

Postkort

Postkort vil bli solgt på punktkafeene, Supermarkedet og Speider-sport.

Preikestolen

Alle leirens deltakere får mulighet til å gå opp på Preikestolen. Det vil være verter ute i løpya som sørger for at turen blir trygt gjennomført.  

Pressesenter

Pressesenteret for eksterne media ligger på Hafrsfjord skole. Alle grupper oppfordres til å ta kontakt med sin lokalavis og informere om alt det imponerende dere skal gjøre på leiren.

Prest

Leiren har kontakt med prest til bistand ved ulykker og debrief. Presten er tilgjengelig gjennom beredskapsetaten.

Programsekvenser

Alle gruppene skal på haik, til Preikestolen og være med på gruppebidrag mandag-torsdag i leiruka, og alle disse aktivitetene blir gjennomført hver dag. For at alle skal få med seg alt, har vi delt opp programmet i såkalte programsekvenser. For å se hvilken programsekvens din krets tilhører, og når du skal på de ulike aktivitetene, kan du gå inn på denne siden.

Psykolog

Leiren har kontakt med psykolog til bistand ved ulykker og debrief. Psykologen er tilgjengelig gjennom beredskapsetaten.

Punkt

Leiren er delt inn i fem Punkter. Disse er Snø, Lag, Tau, Vann, Ild og Lag. Hvert Punkt vil bestå av forskjellige tilbud, aktiviteter og tjenester.

Punktkafeer

Hvert punkt har en egen kafe som tilbyr mat og snacks i tillegg til tjenester som telefonlading og frysing av kjøleelementer. Åpningstid kl. 10.00-22.30.

Radio Rotor

Leirens egen radio finner du på Fm 107,7. Radioen sender 24 timer i døgnet med egne programmer fra 06.00-24.00. De har også en egen nettside.

Radiospeiding

Radiospeiding holder til i en kontainer Torget. I tillegg tilbyr de to kveldsaktiviteter: Elektronikkbyggesett og Reve-/skattejakt.

Rajer

Alle grupper får to rajer per speider. Disse er 4-6 meter lange. Rajene skal leveres tilbake på anvist sted når leiren er ferdig.

Regimentsveien

Regimentsveien går gjennom leirområdet. Veien er en viktig vei for innbyggerne i bydel Madla. Enkelte beboere vil derfor få kjøretillatelse på veien. All kjøring kontrolleres av leirens verter.

Resirkulering

Se søppelhåndtering.

Revelje

kl. 07.00 hver dag.

Roveraktiviteter

Roverleiren byr på egne aktiviteter for alle rovere, også de som ikke bor i roverleiren. Aktivitetene vil være en del av temaet OL. Rovere kan også delta på kveldsprogram sammen med speiderne.

Roverleir

Roverleiren utgjør Punkt Snø. Her kan rovere og stabsrovere bo og delta på aktiviteter. Alle rovere som bor i roverleiren spiser i stabsmessa.

Roverkroa

Se POLAR BEaR

Rosignal

Ved rosignal kl. 22.30 skal alle leirdeltakere bevege seg tilbake på eget troppsområde og opptre stille og hensynsfullt.

Ro i leiren

Kl. 23.00 skal det være stille i leiren. 

Rydding

Vær med på å holde leiren ren og pen for felles trivsel i leiren. For rydding ved leirens slutt, se avreise.

Røyking

Røyking er ikke tillatt i leiren.

Samarbeidspartnere

Leiren har mange små og store samarbeidspartnere som bidrar til at leiren er gjennomførbar. Se dem alle her.

Samband

All bruk av samband er forbudt under leiren uten avtale med driftsetaten.

Samlingspunkt

Alle tropper skal ha et samlingspunktet ved brann og evakuering. Dette skal være kjent for alle i den troppen.

Scene

Leiren har en hovedscene på nedsiden av torget. Her vil det foregå aktiviteter på kveldstid i tillegg til åpningsleirbål, avslutningsleirbål og scouts own.

Scouts own

Felles scouts own vil holdes ved hovedscenen søndag kl. 11.00. Her fokuserer vi på internasjonal speiding og samfunnsansvar. I for- og etterkant blir det spennende aktiviteter der man kan bli kjent med andre i leiren. Artistene Nora Foss Al-Jabri og Rex opptrer.

Sentralbord

Leirens sentralbord kan nås på telefon 22 99 22 30 når leiren har startet. Nummeret er ikke i bruk før dette.

Shuttelbuss

Hver dag kl. 12-22 mellom hovedportalen og parkeringsplassen ved universitetet i Stavanger. 

Sikkerhet

Det er ro i leiren mellom 23.00-07.00.

Alle deltakerne på leiren må ha på seg deltakerarmbånd og leirskjerf. Deltakerarmbåndet viser at man har rett til å oppholde seg i leiren utenom åpningstidene.

All bruk av alkohol og rusmidler er forbudt både i og utenfor leirområdet, for alle leirens deltakere. Bruk av rusmidler, hærverk eller tyveri vil kunne medføre hjemsending for egen regning.

Alle må ha bøtter med vann og brannslukkingsapparat på troppsområdet i tilfelle brann. Gass må ikke oppbevares i tette telt.

Speiderdrakt

Alle skal bære speiderdrakt på åpningsleirbål, scouts own og avslutningsleirbål.

Speidermuseet

Speidermuseet finner du på Torget.

Speider-sport

Speider-sport har butikk på Torget der du kan kjøpe leirartikler og annet turutstyr. Åpningstid kl. 10.00-22.30.

Spiseriet

Kafe i tårnet på Torget. Åpningstid kl. 10.00-22.30.

Stabskurs

Det vil i dagene før, og de første dagene av leiren bli arrangert et times kurs for stab. Påmelding til disse skjer ved innsjekk. Det er obligatorisk å delta på ett av kursene. Kursene holdes på den internasjonale skolen.

Stabsmesse

Stab og rovere som bor i roverleiren skal spise i stabsmessa. 

Frokost 07.00-10.00 på den Internasjonale skole. Beboere i roverleiren spiser i Roverkroa.

Lunsj serveres som ferdig smurt matpakke.

Middag 17.00-20.00 på den Internasjonale skole. Rovere og annen stab spiser sammen.

Supermarked

Storkiosk med utvidet vareutvalg på Torget. Her kan man også få kjøpt grillmat, brus i større flasker og med mer.

Sykkel

For stab kan det være gunstig med sykkel da det er et stykke mellom stabsleir, hovedleir og stabsmesse.

Svømmehall

Sola svømmehall vil være åpen for bading gratis. Husk badehette. Speidere kan også benytte seg av Stavanger svømmehall sitt offentlige tilbud. Mer info.

Swopping

Swopping er å bytte merker med andre leirdeltakere. Dette kan gjøres fritt med speidere du måtte møte på din vei. Det er også tilrettelagt for swopping i det internajsonale teltet på Torget.

Sykestue

Se leirsykehus

Søppel

På punktene vil det være plassert ut avfallscontainere for papp og restavfall.  Gruppene skal kaste bioavfall og plast i restavfallet. Farlig avfall, f. eks. batterier og glass/metall skal kastes i egne avfallscontainere hos teknisk etat.

I hovedsak er det et prinsipp at minst mulig emballasje og annet som lager avfall, skal leveres ut fra forsyning.

Tannlege

Førstehjelpsstasjonen er behjelpelig med å sette dere i kontakt med lokale tannleger om det skulle være et behov.

Tips

Har du et tips til Radio Rotor og de andre leirmediene? Send en sms eller mms med kodeord ROTOR til 2440. Du kan også besøke oss i mediesenteret på Torget. Se mediesenter.

Torget

Torget ligger i sentrum av leiren. Her finner du mediesenter, leirkontor, supermarked, spisesteder, Speider-sport, internasjonalt telt, speidermuseet, kapell, vitensenter og Tårnet.

Travel bugs

Leiren har fem travel bugs som har reist rundt i Norge. Buggene representerer de fem Punktene. Buggenes reise kan du følge her.

Trekløver-gilwelltreff

Treff holdes søndag 7. juli kl. 18.00-20.00 ved bålplassen nede ved Hafrsfjord (Møllebukta).

Tyveri

Tyveri kan meldes til leirens verter. De som stjeler kan risikere å bli sendt hjem.

Tårnet

Tårnet på torget er bygget på dugnad av speiderne i området. Tårnet består kun av tremaster, tau og treplugger og er over 30 meter høyt. Det er mulig for speidere å komme til toppen av tårnet. I tårnet ligger også leirkontoret og Spiseriet.

Utsjekk/avreise

Ved avreise fra leiren skal troppsområdet sjekkes av vertene og godkjennes før troppen får reise. For at et troppsområde skal godkjennes må alle hull være tettet og alt av rajer, honved og søppel må være fjernet. Rajer og honved legges på anviste plasser.

Vi ber om at ingen begynner å rive leiren før etter avslutningsleirbålet. Dette er viktig for å få en fin avslutning på leiren og alle føler at leiren avsluttes ved leirbålet og ikke ved at alt blir revet ned.

Vaktmannskap

Se verter 

Vann

Alt vannet i leiren kan drikkes, men er ment kun for henting til troppsområdet. Det skal ikke være noe vasking eller tannpuss ved vannposten. Det er oppsatt vaskeposter ved doene.

Ved

I området er det hon og avkapp som kan brukes til ved. Hunved kan også benyttes som byggemateriale.

Verter

Leirens vaktmannskap blir kalt verter. Alle leirens verter er godt merket. Henvend deg til dem hvis det oppstår problemer. Gjør alltid som vertene sier. Ved alvorlige hendelser vil vertene lede innsatsen på stedet.

WIFI

Leiren har åpent WIFI for alle deltakere og besøkende.

Åpen tropp

Leirens åpne tropp heter 4. Vidåpen og er et tilbud til speiderne som tilhører grupper som ikke har anledning til å delta på landsleiren. Marianne Fjeldstad er ansvarlig for åpen tropp. Mer info og kontakt.

Åpningsleirbål

Lørdag 06.07 kl. 20.30 på hovedscenen. Her sparker vi i gang leiruka med et stort sceneshow, og høydepunktet blir konsert med rapduoen Envy og Hanne Sørvaags framføring av leirsangen We Got What It Takes. Ta med sitteplate og sangbok. Showet er åpent for besøkende. Billetter selges hos Scanticket.

Åpningstider

Kiosker, kafeer, punktkafeer og Speider-sport er åpne kl. 10.00-22.30.
POLAR BeAR er åpen 11.00-22.30. Kafe 604 og POLAR BeAR har utvidet åpningstid enkelte kvelder.