Stavanger 2013

Stavanger 2013 logo
Takk for en flott uke!
Artikkelbilde

Miljøsertifisering

Leiren er Miljøfyrtårnsertifisert

Miljøfyrtårn er et bevis på at leiren tar miljøet på alvor. Dette gjelder arbeidsmiljø for de som jobber på leiren, at vi tar vare på naturen rundt oss og menneskene som er med på leiren.

Stiftelsen Miljøfyrtårn har satt opp en rekke krav for ulike bransjer som må gjennomføres for å bli sertifisert som Miljøfyrtårn. Stavanger 2013 har oppfylt felleskravene som gjelder for alle bransjer, i tillegg til kravene som gjelder for "Grønne arrangementer". 

I planleggingen av leiren har det vært fokus på miljøet. Felles busstransport er tilbudt gruppene fra Trondheim og sørover for å redusere bruken av privatbiler. Ved innkjøp av dagligvarer som skal leveres ut til gruppene er det fokusert på å redusere emballasjen.  Leirskjerf og t-skjorter er laget i økologisk- og fairtrade bomull. Dette sikrer at utslipp i naturen reduseres og at arbeiderne er sikret en lønn de kan leve av.

Helse, miljø og sikkerhet

Helse, miljø og sikkerhet er noe av det som det settes krav til i sertifiseringen. Dette omhandler alt fra tilgang til rent vann og rene toaletter, til at det er utarbeidet risikoanalyser før leiren for å ha tenkt gjennom og redusert farlige situasjoner som kan oppstå i løpet av uken. Det er også viktig at de som er i stab og skal sørge for at leiren blir bra, selv har det bra. Det skal gjennomføres vernerunder hos staben for å avdekke om det er noe som kan endres for å gjøre arbeidsdagene bedre.

Søppelsortering

En viktig del av det å være et Miljøfyrtårnarrangement er at vi sorterer søppel i de fraksjoner det er mulig. Alle gruppene skal sortere mellom papp/papir og restavfall. På grunn av manglende tilgang på rennende vann og hygienisk oppbevaring av matavfall skal ikke plast og matavfall kildesorteres på troppsområdene. Flasker som kan pantes kan leveres i punktkafeene eller gis til Speideraksjonen som samler inn flasker på Regimentsveien. Farlig avfall, f. eks. batterier og glass/metall skal kastes i egne avfallscontainere hos teknisk etat.

Diplomet som er beviset på at landsleiren er et Miljøfyrtårn skal deles ut under Søndagskaffe i Kafe 604 på søndag 7. juli.

Fra før er NSFs Forbundskontor Miljøfyrtårn og landsleiren til KFUK/KFUM på Lista i 2010 var Miljøfyrtårn.