Stavanger 2013

Stavanger 2013 logo
Takk for en flott uke!
Artikkelbilde

Norges speiderforbund

Forbundskontoret er det sentrale sekretariatet til Norges speiderforbund. Forbundskontoret koordinerer og ivaretar speiderforbundets daglige virksomhet og ledes av generalsekretæren. 

Besøksadresse: St. Olavsgate 25, 0166 Oslo
Postadresse: Postboks 6910 St. Olavs plass, 0130 Oslo

Telefon: 22 99 22 30 / 932 93 040
Telefaks: 22 99 22 50

E-post: nsf@speiding.no
Web: www.speiding.no