Stavanger 2013

Stavanger 2013 logo
Takk for en flott uke!
Artikkelbilde

Preikestolen

Preikestolturen vil være et av de store øyeblikkene på landsleiren både for speidere og ledere, og sjelden har vi vært så sikker på at du får en imponerende opplevelse.

Her får du litt informasjon om hvordan turen blir arrangert og hvilke prinsipper som gjelder. 

Om turen 

Hele turen tar om lag 7 timer. Først en og en halv time med buss, så har speiderne fire timer på seg til selve fotturen, før det igjen tar en og halv time tilbake med buss. Mange vil nok klare turen mye raskere, men vi har med vilje satt av god tid. Fotturen vil stort sett gå på god sti, men det er noen strekk med ulendt terreng. Blant annet opp en ur som kan virke bratt og lang. Dessverre vil det ikke være mulig å komme frem med rullestol, krykker eller lignende. Selve fotturen opp til Preikestolen er på 3,8 km med en høydeforskjell på 330 meter. 

Pakkeliste 

Speiderne må kle seg etter været. Gode sko er en selvfølge. Joggesko fungerer, men fjellsko/fjellstøvler er best. Speiderne må ha med seg mat, vannflaske og ekstra klær/utstyr i en dags- tursekk. Det vil ikke være mulig å kjøpe noe underveis. Bussene vil ikke slippe speiderne av på turen, selv ikke på den korte fergestrekningen. Bussene har toalett om bord. Leirskjerf er billetten, og er viktig for å skille deg fra andre turgåere. 

Andre turgåere 

Preikestolen er et populært turmål, og det vil være mange på tur samtidig. Mange av disse er mindre turvant enn speidere. Redningshelikopter er et relativt vanlig syn ved Preikestolen. Det betyr ikke at det har skjedd noe alvorlig. Som regel er det turgåere som har skadet en fot og som ikke kommer seg ut av terrenget selv. Husk at vi speidere oppfører oss høflig og hensynsfullt i møte med andre turgåere. 

Sikkerhet 

Løypa er svært godt merket, og sjansen for å gå seg bort er minimal. Leiren har egen stab med førstehjelpsutstyr og radiosamband flere steder i løypa. Turen ut på selve platået foregår slik at speiderne går i rekke ut, uten å stoppe opp, så går de opp på fjellet bak selve Preikestolen. Der kan speiderne spise matpakken, fotografere og hvile. Det er her det er aller best å ta bilder! De som ikke vil gå ut på platået, kan passere på innsiden, for så å gå opp på stopp-punktet. Det vil være folk fra stab begge steder. 

«Gå ikke alene»-prinsippet 

Det vil tidvis være mange i løypa, og det er vanskelig å holde patruljen samlet. For å unngå små leteaksjoner etter patruljemedlemmer, gjelder «gå ikke alene»-prinsippet. Før avreise blir det bestemt hvilke to (eller tre – men IKKE fire) speidere som går sammen hele turen. Ledere kan være den tredje i følge med speidere som kanskje trenger en som er med. Disse to/tre holder sammen! Når dere kommer ned fra fotturen står bussene og venter. De vil fylles opp og kjøre kontinuerlig med de som er der. Det er nok at de to/tre som holder sammen reiser med samme buss i retur. Det blir ikke tid eller anledning for tropper og patruljer å vente på de andre. Det er det ikke plass til på bussholdeplassen. 

Inn- og utsjekk 

Når troppen går om bord i bussen leveres en liste med navn på alle som skal være med på turen.  Det skal også stå hvem som går sammen. På bussturen tilbake registreres alle som er med tilbake. Den aller siste kontrollen står troppene selv for, og speiderne må melde seg for sin leder når de er tilbake på sitt leirområde. 

Info om tidspunkter 

Hvilken dag i leiruken din tropp skal til Preikestolen blir offentliggjort i første halvdel av juni. Tidspunkt for avreise for hver enkelt tropp blir kunngjort senest klokka 15.00 dagen før avreise. All info kommer på www.stavanger2013.no og blir gitt til ambassadørene. 

Påmelding 

Har du ikke meldt alle troppens deltakere på turen til Preikestolen? Send e-post til post@stavanger2013.no for å melde dere på. Skriv gruppenavn og antall speidere og ledere som skal til Preikestolen så er dere påmeldt!