Stavanger 2013

Stavanger 2013 logo
Takk for en flott uke!
Artikkelbilde

Rajer

Rajer

Alle grupper får to rajer per speider. Disse er 4-6 meter lange. Rajene skal leveres tilbake på anvist sted når leiren er ferdig. Det vil i tillegg være tilgang honved som kan brukes til bygging og ved.

Byggverk

Tårn og portaler kan være maks 4 meter høye. Det gjelder også flaggstenger. Byggverk som ønskes bygd høyere enn det skal forhåndsgodkjennes. Tegninger må sendes innen 10. juni til post@stavanger2013.no. Byggverk med plattform som er beregnet til å gå på som er mer enn 2 meter over bakken må være i tråd med stillasforskriften.

Graving i Punktene Lag og Tau

Etter over to år med landsleirplanlegging besluttet Riksantikvaren at store deler av leirområdet skulle undersøkes for kulturminner. Dette er fordi det er bestemt at det skal bygges boliger her om noen år. I deler av området ble det funnet spor av store bosettinger og bl.a. en kirkegård og et kirkested fra middelalderen. Dette var interessante funn for mange, men ubeleielig for oss fordi det etter norsk lov medfører et automatisk graveforbud. Riksantikvaren har vist forståelse for at vi valgte leirsted lenge før spørsmålet om om kulturminner kom opp , og gav oss i vår en dispensasjon for å gjennomføre leiren som planlagt på vilkår om graveforbud i områdene til Tau og Lag.

Portaler og flaggstenger konstrueres slik at de kan stå av seg selv oppå bakken. For enkelte vil dette måtte innbære noen justeringer i portaldesign. Dersom noen har ganske imponerende konstruksjoner der det ikke finnes andre løsninger enn barduner, kan man henvende seg til teknisk etat med forespørsel om å låne betonglodd.

Fettfeller blir ordnet av leiren i områdene med graveforbud. Det blir satt opp tønner som blir tømt av leiren.

Vanlige plugger er det selvsagt anledning til å bruke. Pluggene kan være 30 cm under bakken. Dette betyr at det kan benyttes solide plugger.

Generelt om graving

Bål og gruve skal ligge oppå bakken uavhengig av graveforbud. Graves det hull vil denne være fylt med vann ved første regnbyge. Det er en god ide å ha med en grilltønne i en eller annen form.

Ved graving av matgrop, fettfelle og lignende i andre Punkt enn Lag og Tau skal torven først skjæres av og legges til side. Denne legges på ved gjenfylling. Det er ikke tillatt å grave ned avfall eller annet.